اجاره فیلتر لنز ND

همچون سایر انواع فیلترها ، بر روی میزان نوری که به سنسور دوربین شما می‌رسد، اثر می‌گذارد. این فیلترها معمولا دارای بخشی تیره‌تر هستند که بر روی هیچ فاکتوری بجز حجم نور ورودی اثر نمی‌گذارند. آنها در رنگ نور و همچنین بر روی پلاریزاسیون آن بی اثر هستند و به هیچ وجه نباید تغییری در این دو فاکتور اعمال کنند.