اجاره بوم صدا سن هایزر

130,000 تومان

محافظت در برابر نویز های ایجاد شده توسط باد

تنظیم نگهدارنده های گان ها به صورت کشوئی تا محدوده ۲۰ سانتی متری

تغییر زاویه دسته تفنگی و فیکس کردن سبدی به اندازه دلخواه

قابلیت تعویض گیره ها برای استفاده از گان های به قطرهای مختلف

جلوگیری از تاثیرات ارتعاشات و لرزش